top of page

Integritetspolicy

Här har jag kopierat in Aroma Spas integritetspolicy. 
Tänker att du kan använda den - men skriva om den så att den ser ut att vara för Elisabeth Care.

PERSONUPPGIFTER
Aroma SPA värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.
Aroma SPA:S ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att kunna erbjuda elektronisk bokning av våra behandlingar samt information om erbjudanden (”Tjänsten”).


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du registrerar en bokning hos oss, när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev eller bokar , eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.


VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Aroma SPA behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt erbjuda en optimal upplevelse av Tjänsten. Uppgifterna används dels vid informationsspridning om genomförda bokningar, avbokningar samt erbjudanden Uppgifternas kan raderas av användaren själv.


BEHANDLING FÖR VILKEN AROAM SPA ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Aroma SPA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror oss i följande situationer:
Besöker vår hemsida och accepterar cookies.
Anmäler dig till nyhetsbrev
När du bokar någon av våra tjänster.
Dessa uppgifter utgör s.k. harmlösa personuppgifter.


VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Som huvudregel delar Aroma SPA inga personuppgifter med tredje part.


HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER
Aroma SPA sparar dina uppgifter så länge du är kund och det är nödvändigt för att uppnå kommunikation kring bokninar. Den registrerade kan själv radera sitt Användarkonto och de uppgifter användaren lämnande när kontot upprättades. Sådant underhåll och/eller radering kan ske när som helst, året runt. Om du avregistrerar dig från Tjänsten tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU
Som kund kan du enkelt se vilka uppgifter vi behandlar om dig, genom att logga in på klicka på länken som finns i alla våra utskick. Du kan även själv ändra/radera samtliga av dessa uppgifter.


VILKET ANSVAR OCH RÄTTIGHETER HAR AROMA SPA?
Aroma SPA ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska Aroma SPA behandla personuppgifter för vilka Aroma SPA är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. 
Aroma SPA äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Aroma SPA är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Aroma SPA enligt avtal. Aroma SPA ska på begäran informera personuppgiftsansvarige om vilka underbiträden som Aroma SPA har anlitat.


TREDJE LAND
Aroma SPA överför eller behandlar inga personuppgifter i tredje land.


OM DU VILL VETA MER
Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på anders@aromaspa.se
Aroma SPA, org. nummer 556803-2857, med adress Lila Kyrkogatan 25 503 35 Borås, är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.

bottom of page